DŘEVĚNÁ OKNA - Návod k obsluze

Návod k obsluze a údržbě dřevěných eurooken

1) Ochrana osazených oken v průběhu stavebních prací
2) Čištění po ukončení stavebních prací
3) Ovládání a bezpečná obsluha
4) Pravidelné a dostatečné větrání oken
5) Péče o povrchovou úpravu (údržba lazury)
6) Objednávka přípravku Quick & Easy Holzbalsam
7) Údržba a seřízení kování
8) Seřizování dveřních závěsů

 

1) Ochrana osazených oken v průběhu stavebních prací

Po zabudování oken (dveří) je vhodné postarat se o dobré odvětrání ve fázi vysoké stavební vlhkosti a následně pokračovat s odvětráváním až do obydlení. Je to důležité především kvůli zabránění poškození nátěru a nabobtnání dřeva s následným poškozením funkce kování. Jasným úkazem nedostatečného větrání je rosení skel.

Chraňte okna zvláště během stavebních omítkových prací, abyste vyloučili poškození a skvrny na rámech, skle a kování. Okna nesmí přijít do přímého styku s vápnem v jakékoliv podobě, ostatními louhy, ropnými produkty, organickými ředidly, kyselinami, mědí a měděnkou.

K zakrytí povrchu oken musí být používány ochranné lepící pásky, které jsou stálé vůči UV záření a které se současné snáší s vodou ředitelnými akrylátovými laky, např. TESA 4438 nebo TESA 4838.

Ochranné lepící pásky je třeba z oken odstranit do 2 měsíců od nalepení.

 

2) Čištění po ukončení stavebních prací

Po ukončení stavebních prací je nutné okna čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku - např. ředěná neutrální mýdla nebo ředěné víceúčelové čistící prostředky. Používejte pro čištění oken prostředky neškodné životnímu prostředí. V žádném případě nesmí být použity agresivní látky, jako rozpouštědlové čističe, práškové ani tekuté abrazivní čističe a alkalické víceúčelové čističe.

Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.) Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnky.

 

3) Ovládání a bezpečná obsluha

 

ovladání a bezpečnost

 

Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny.

 

ovládání a bezpečnost

 

4) Pravidelné a dostatečné větrání oken

Pro správnou funkci a dlouhou životnost oken je potřebné pravidelně odvětrávat místnosti, zvláště tam, kde dochází k velké tvorbě vodních par (kuchyně, koupelny, prádelny a sušárny). Významným zdrojem vlhkosti jsou také vydechované vodní páry (dospělý člověk vydýchá jen za noc 1-1,5 l vody), vlhkost vzniklá po úklidu a produkcí rostlin. Jasným úkazem nedostatečného větrání je rosení skel!

Vzhledem k vysoké těsnosti oken se doporučuje minimálně 2x denně intenzivní větrání a vhodně využívat mikroventilaci. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.

 

5) Péče o povrchovou úpravu (údržba lazury)

Quick & Easy HolzbalsamKonzervace dřeva ve výrobě může dřevu poskytnout pouze časově omezenou ochranu. Pro dlouhodobé zachování optimální povrchové úpravy rámů a křídel dřevěných oken a dveří musí uživatel nezbytně nutně provádět pravidelnou údržbu. Ta se provádí dvakrát ročně, vždy na jaře a na podzim pomocí speciálního přípravku Quick & Easy Holzbalsam, který je možné objednat na dobírku (viz. bod 6).
Doporučujeme Quick & Easy Holzbalsam použít okamžitě i v případě drobných mechanických poškození dřeva, např. po úderu kroupou.
Quick & Easy Holzbalsam se dodává v lahvičce o objemu 100 ml, která je opatřena aplikační houbičkou. Před jeho použitím je vždy nutné rámy a křídla oken a dveří umýt mýdlovou vodou a po umytí nechat uschnout.

Pozn.: Nikdy na čištění rámů a křídel dřevěných oken a dveří nepoužívejte agresívní materiály (písky ? ani jemné čistící písky, rozpouštědla, kyseliny, alkalické čističe, atp.), může dojít k neopravitelnému poškození lazury.

Kromě toho je vhodné při mytí oken průběžně kontrolovat stav lazury, zda není např. mechanicky poškozena a zda nedochází k matování povrchu. Opravu povrchové úpravy nebo oživení lazury provádějte pomocí renovačních lazur Glasurit Aqua RenovierungsLasur v odpovídajícím barevném odstínu. Renovační lazuru nanášejte štětcem na očištěný a lehce přebroušený povrch.

 

6) Objednávka přípravku Quick & Easy Holzbalsam

Přípravek Quick & Easy Holzbalsam, můžete závazně objednat na dobírku:

Cena za 1 lahvičku se 100 ml přípravku činí 210,- Kč včetně DPH. K ceně bude připočteno poštovné ve výši 90,- Kč (pokud bude zásilka obsahovat 1-4 lahvičky). Pro správce větších objektů vybavených dřevěnými okny VEKRA, spol. s r.o. nabízíme rovněž balení multi-pack, které obsahuje 12 lahviček po 100 ml za cenu 2520,- Kč, včetně DPH. K ceně bude připočteno poštovné.

Do objednávky, prosím, uveďte:

 

 • jméno a příjmení
 • adresu (ulice, město, PSČ)
 • telefon + e-mail
 • číslo zakázky
 • počet kusů přípravku Holzbalsam
  Jedna lahvička s aplikační houbičkou obsahuje 100 ml přípravku.
 • počet balení multi-pack
  Jedno balení obsahuje 12 lahviček s aplikační houbičkou.

Doba doručení je do 10-ti pracovních dnů ode dne objednání.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Quick & Easy Holzbalsam se nanáší na povrch rámů a křídel z vnější stany, při maximální teplotě povrchu dřeva 20 stupňů Celsia. Okolní teplota (teplota vzduchu) při aplikaci nesmí být nižší než 5 stupňů Celsia. Během nanášení nesmí na rám a křídlo působit přímé sluneční záření.

Pro údržbu větších ploch (např. kazetové vchodové dveře) lze smíchat Quick & Easy Holzbalsam s vodou v poměru 1:1 a nanášet pomocí hadříku, který nepouští nitky, nebo jemným štětečkem. Aplikační houbičku lze z hrdla lahvičky snadno vyjmout.

Doba zasychání přípravku po aplikaci je přibližně 1 hodina. Po jeho použití se vytvoří ochranný film a utěsní se mikroskopické trhliny. Odhadovaná vydatnost činí 10 g/m2, což přibližně pokryje dvojí údržbu 15-ti prvků. To znamená, že přípravek vystačí zhruba na roční údržbu oken a dveří na rodinném domě. Výrobek neškodí životnímu prostředí. Používání přípravku Quick & Easy Holzbalsam je podmínkou pro poskytnutí záruky v délce trvání 5 let.

UPOZORNĚNÍ:

Přípravek Quick & Easy Holzbalsam je v distribuci společnosti VEKRA určen výhradně pro výrobky z produkce firmy VEKRA s lazurami Glasurit. Za následky použití přípravku Quick & Easy Holzbalsam na okna a dveře jiných výrobců s jinými lazurami než Glasurit nenese společnost VEKRA, ani její organizační složky a dceřiné společnosti žádnou odpovědnost.

 

7) Údržba a seřízení kování

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (viz. schéma). Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, používejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

údržba kování


Výškové a stranové seřízení křídla vůčí rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu imbusovým klíčem 4 mm. Horní závěs seřizujte v otevřené poloze.

stranové seřízení stranové seřízení

 

Pozn.: U dříve vyrobených eurooken je použito kování MACO Multi Trend. Návod k seřízení tohoto kování naleznete v souboru PDF: kovani-maco.pdf

 

8) Seřizování dveřních závěsů

Seřizovací nástroj: imbusový klíč 4 mm

 • seřízení do stran +/- 4 mm
 • seřízení přítlaku +/- 4 mm
 • výškové seřízení + 3 mm/ - 2 mm
seřizování dveřních závěsů


ESF ČR

Naše společnost obdržela v roce 2010 dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti VEKRA plastová okna s.r.o., reg. č CZ.1.04/1.1.02/35.01783

Projekt se zaměřuje na aktivity potřebné ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti cestou, která zároveň povede k posílení adaptability zaměstnanců. Stěžejní částí projektu jsou vzdělávací aktivity, především kurzy profesního vzdělávání. Jsou to například Kurz manažerských dovedností, Kurz Řízení projektů, Kurzy obchodních dovedností, psychologie prodeje a marketingu pro obchodní manažery a Kurz Krizové řízení. Dále budou realizovány kurzy sociální komunikace a základů asertivity, kurzy IT a také jazykové kurzy zaměřené na angličtinu a anglickou konverzaci Samostatně jsou pojaty kurzy pro interní lektory. Bude realizován Kurz pedagogického minima a Kurz Podnikový lektor, trenér. Významnou součástí projektu jsou rekvalifikační aktivity.

Tento projekt je hrazen z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.