HLINÍKOVÁ OKNA - Návod k obsluze

Návod k obsluze a údržbě hliníkových oken

1) Ovládání a bezpečná obsluha
2) Pravidelné a dostatečné větrání oken
3) Údržba a čištění hliníkových oken
4) Údržba kování
5) Seřizování kování
6) Seřizování dveřních závěsů
7) Seřizování dveřního samozavírače
8) Zapojení elektrického zámku vchodových dveří

 

1) Ovládání a bezpečná obsluha

 

ovladání a bezpečnost

 

Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny.

 

ovládání a bezpečnost

2) Pravidelné a dostatečné větrání oken

Dbejte na dostatečné a pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k nadměrné vlhkosti vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Zejména v zimě větrejte raději častým a krátkodobým otevřením okna dokořán než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy ?sklopeno". Ušetříte tak mnoho energie. Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.

 

3) Údržba a čištění hliníkových oken

Hliníková konstrukce a skleněná výplň se myjí mýdlovou vodou (pH mezi 5 a 8). Nepoužívat rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.) nebo brusné prostředky (kovová vlna nebo brusný papír). Pokud využíváte služeb firem zabývajících se čištěním, informujte je prosím o těchto zásadách. Vaše profily tak budou dál skvěle vypadat.

Čištění AL konstrukce venkovské oblasti, kde prší, provádíme 2x ročně. V průmyslovém prostředí, v blízkosti pobřeží nebo plaveckých bazénů, provádíme čištění 4x ročně. Díly, které nejsou vystaveny dešti, musí být čištěny 4x ročně.

Pro případy, kdy voda s přísadou mýdla nepostačuje, Reynaers Aluminium vyvinul speciální čistící prostředky

 • pro barevné součásti Reynaclean
 • na eloxované povrchy prostředek Reynaers Eloxal Cleaner
 • na silně znečištěné povrchy pak Reynaers Heavy Duty Cleaner

Vždy před příchodem zimy lehce potřete gumové těsnění glycerinem.

UPOZORNĚNÍ:

 

Ochranné fólie je lépe z hliníkových profilů odstranit do 3 měsíců od dodání výrobku.

 

4) Údržba kování

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry (viz schéma). Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky, používejte jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

 

údržba kování

 


5) Seřizování kování

 • Stranové seřízení na nůžkách imbusovým klíčem 2,5 mm
 • Seřízení přítlaku na nůžkách imbusovým klíčem 4 mm
 • Seřízení výšky na rohovém pantu imbusovým klíčem 4 mm

V případě, že se Vám zdají tyto operace náročné, ponechte seřízení odborníkům. Při montáži jsou okna a dveře seřízeny, potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky není předmětem reklamace.

 

seřizování kování

 

 

6) Seřizování dveřních závěsů

 

výškové seřízení stranové seřízení seřízení přítlaku
Výškové seřízení Stranové seřízení Seřízení přítlaku

 

 

 

 • Výškové seřízení křídla
  Výchozí bod je v základním nastavení. Z něj lze zvednout dveře maximálně o 5 mm. Výškové seřízení křídla nutno provést rovnoměrně na všech dveřních závěsech.
 • Stranové seřízení křídla
  Před stranovým seřízením je nezbytné sejmout ochranou krytku pantu křídla. Stranové seřízení +/- 5 mm.
 • Seřízení přítlaku křídla
  Pomocí excentrického čepu se lehce seřídí těsnící přítlak o +/- 2 mm.

 

7) Seřizování dveřního samozavírače

Dveřní samozavírač, dodávaný a montovaný naší společností, je při předání díla seřízen do středové polohy, kdy je zajištěno bezproblémové zavírání dveřního křídla. Při teplotních změnách může ovšem dojít ke zhoršené funkci samozavírače, která je způsobena změnou viskozity olejové náplně v těle samozavírače.

Pro zajištění opětovné bezproblémové funkce je nutno samozavírač drobně doseřídit, což je věcí běžné údržby, a to seřizovacími body uvedenými na obrázku.

 

GEZE

FAB ABLOY

 

8) Zapojení elektrického zámku vchodových dveří

Připojení elektrického zámku není předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě. Elektrický zámek má zaručený chod při stejnosměrném i střídavém napětí a to v rozmezí 8 - 12 V. (Napětí na svorkách el. zámku při zatížení nesmí poklesnout pod 8 V.) Dále musí zdroj dodávat proud o 1 A při napětí 12 V. Tolerance proudu je +/-15%. Výše uvedené hodnoty musí splňovat zařízení objednatele nebo uživatele domu.


ESF ČR

Naše společnost obdržela v roce 2010 dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti VEKRA plastová okna s.r.o., reg. č CZ.1.04/1.1.02/35.01783

Projekt se zaměřuje na aktivity potřebné ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti cestou, která zároveň povede k posílení adaptability zaměstnanců. Stěžejní částí projektu jsou vzdělávací aktivity, především kurzy profesního vzdělávání. Jsou to například Kurz manažerských dovedností, Kurz Řízení projektů, Kurzy obchodních dovedností, psychologie prodeje a marketingu pro obchodní manažery a Kurz Krizové řízení. Dále budou realizovány kurzy sociální komunikace a základů asertivity, kurzy IT a také jazykové kurzy zaměřené na angličtinu a anglickou konverzaci Samostatně jsou pojaty kurzy pro interní lektory. Bude realizován Kurz pedagogického minima a Kurz Podnikový lektor, trenér. Významnou součástí projektu jsou rekvalifikační aktivity.

Tento projekt je hrazen z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.