zpět

PLASTOVÁ OKNA - Návod k obsluze

Návod k obsluze a údržbě plastových oken

1) Ovládání a bezpečná obsluha
2) Pravidelné a dostatečné větrání oken
3) Údržba a čištění oken a dveří
4) Údržba kování
5) Možnosti seřizování plastových oken
6) Seřizování dveřních závěsů
7) Seřizování dveřního samozavírače
8) Zapojení elektrického zámku vchodových dveří
9) Informace pro uživatele dveřních výplní PERITO

 

1) Ovládání a bezpečná obsluha

 

ovladání a bezpečnost

 

Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěna jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny.

 

ovládání a bezpečnost

 

2) Pravidelné a dostatečné větrání oken

Dbejte na dostatečné a pravidelné větrání zvláště v místnostech, kde dochází k nadměrné vlhkosti vzduchu (kuchyň, koupelna, ložnice, apod.). Zejména v zimě větrejte raději častým a krátkodobým otevřením okna dokořán než dlouhodobým vyklopením křídla do ventilační polohy ?sklopeno". Ušetříte tak mnoho energie. Rychlé a efektivní je větrání průvanem mezi dvěma protilehlými okny, protože jedno otevřené okno může být nedostačující. Vyhnete se rosení skel a zavlhání zdiva v okolí zabudovaného okna s následnou možností vegetace plísní.

 

3) Údržba a čištění oken a dveří

 

4) Údržba kování

Výrobce kování doporučuje 1x ročně namazat několika kapkami oleje závěsy a uzávěry viz. schéma 1 (schéma 2).

údržba kování údržba kování
schéma 1
schéma 2


Mazací místa kování ošetřete tak, aby olej nestékal po vnějších plochách kování a neznečišťoval povrch výrobku. K mazání nepoužívejte kyselé a pryskyřici obsahující tuky. Přebytečné mazivo setřete suchým hadrem. Je nutno používat jen takové čistící a ošetřovací prostředky, které nenaruší ochranu proti korozi.

 

5) Možnosti seřizování plastových oken

Výškové a stranové seřízení křídla vůči rámu lze provést pomocí seřizovacích šroubů v horním a dolním závěsu imbusovým klíčem 4 mm. Horní závěs seřizujte v otevřené poloze.

stranové seřízení stranové seřízení


U starších typů kování je nutné k seřizování použít kromě imbusového klíče č. 4 také stranový klíč č. 13:

 

5-3


V případě, že se Vám zdají tyto operace náročné, ponechte seřízení odborníkům. Při montáži jsou okna a dveře seřízeny, potřeba dalšího seřízení kování po předání zakázky není předmětem reklamace.

 

6) Seřizování dveřních závěsů

 

výškové seřízení stranové seřízení seřízení přítlaku
Výškové seřízení Stranové seřízení Seřízení přítlaku

7) Seřizování dveřního samozavírače

Dveřní samozavírač, dodávaný a montovaný naší společností, je při předání díla seřízen do středové polohy, kdy je zajištěno bezproblémové zavírání dveřního křídla. Při teplotních změnách může ovšem dojít ke zhoršené funkci samozavírače, která je způsobena změnou viskozity olejové náplně v těle samozavírače.

Pro zajištění opětovné bezproblémové funkce je nutno samozavírač drobně doseřídit, což je věcí běžné údržby, a to seřizovacími body uvedenými na obrázcích

7-1

samozavírač GEZE

7-2

samozavírač GU

7-3

samozavírač FAB - Abloy

Nastavení rychlosti dovření křídla:
(konečná fáze dovření křídla dveří - "doklapnutí") provádí se ventilem (1) (u zavírače GU žlutým, u zavírače FAB imbusovým klíčem č.3) + = větší doraz, - = menší doraz popřípadě vypnuto

Nastavení rychlosti zavírání
provádí se ventilem (2) (u zavírače GU červeným, u zavírače FAB imbusovým klíčem č.3) + = rychleji, - = pomaleji

Nastavení rychlosti zavírání: (pouze ve znázorněném rozsahu)
provádí se ventilem (3) (pouze u některých typů zavírače FAB imbusovým klíčem č.3) + = rychleji, - = pomaleji

Nastavení odporu otevírání: (pouze ve znázorněném rozsahu)
provádí se ventilem (4) (pouze u některých typů zavírače FAB imbusovým klíčem č.3) + = větší odpor, - = menší odpor

Nastavení síly zavírání:
provádí se šroubem (5) (u zavírače GU imbusovým klíčem č.4, u zavírače FAB plochým klíčem č.16) + = větší síla, - = menší síla

 

Výše uvedený postup si můžete stáhnout v tomto PDF souboru [ samozavirace.pdf ] (100 kB)

 

8) Zapojení elektrického zámku vchodových dveří

Připojení elektrického zámku není předmětem dodávky a je nutno ho svěřit odborné firmě. Elektrický zámek má zaručený chod při stejnosměrném i střídavém napětí a to v rozmezí 8 - 12 V. (Napětí na svorkách el. zámku při zatížení nesmí poklesnout pod 8 V.) Dále musí zdroj dodávat proud o 1 A při napětí 12 V. Tolerance proudu je +/-15%. Výše uvedené hodnoty musí splňovat zařízení objednatele nebo uživatele domu.

 

9) Informace pro uživatele dveřních výplní PERITO

Ochranou fólii, která je ?nalepena? na celé ploše odstraňte z dveřní výplně nejlépe ihned po zasazení dveří, nejpozději však do 3 měsíců. Ve vlastním zájmu dveřní výplň důkladně zkontrolujte, na případné pozdější reklamace, týkající se případného poškození povrchu dveřní výplně či prosklení, nebude brán ze strany výrobce zřetel.

Dveřní výplně musí být nainstalována v dostatečné vzdálenosti od topných zařízení, zářičů tepla a otevřeného ohně. Rovněž se vyvarujte působení ostrých, či tvrdých předmětů na výplň. Při běžném používání je naprosto dostačující občasné omytí výplně pomocí hadru nebo houby a to pouze běžnými čistícími prostředky neobsahujícími alkohol (líh)!

V žádném případě nepoužívejte k čištění chemikálie, rozpouštědla, abrasivní nebo líh obsahující čistící prostředky.

Doplňky udržujte běžnými čistícími prostředky určenými pro daný druh použitého materiálu.

Údržbu a čištění standardního zasklení (s výjimkou vitrážových skel) provádějte běžným způsobem za použití prostředků na mytí oken.

Péče o vitrážové prosklení:

Nepoužívat čistící prostředky obsahující líh. Čistit pouze tkaninou navlhčenou ve vodě, nebo mýdlové vodě, ihned vysušit jemnou tkaninou. Pozor na mechanické poškození! Olověná páska je glazurovaná, při mechanickém poškození dojde ke korozi a znehodnocení pásky. Vitrážové prosklení musí být orientováno do interiéru. Při rozbití skla kontaktujte svého dodavatele k zajištění přesklení. V žádném případě se nepokoušejte sami o opravu.